Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De la Big Bang la singularități și găuri negre
De la Big Bang la singularități și găuri negre
De la Big Bang la singularități și găuri negre
Ebook309 pages2 hours

De la Big Bang la singularități și găuri negre

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz?
Cartea include o prezentare a aspectelor specifice din teoria clasică newtoniană, teoria specială a relativității și mecanica cuantică, apoi o detaliere a singularităților care rezultă în relativitatea generală, a aspectelor specifice ale găurilor negre și orizontul evenimentelor, inclusiv dezbaterea despre Big Bang ca singularitate inițială, și argumentele cosmologice în favoarea existenței singularităților. Se evidențiază problemele filosofice de încadrare ontologică a singularităților în general și a găurilor negre în special, despre argumentul găurii pus în evidență de Einstein, și argumentele prezentate de oamenii de știință pro și contra singularităților.
Studiul singularităților este încă la început. Fizica găurilor negre și filosofia singularităților cosmologice sunt domenii încă neexplorate. În fața singularităților, știința își recunoaște limigtele. Aici poate ajuta foarte mult filosofia.

LanguageRomână
Release dateJul 12, 2018
ISBN9786069466704
De la Big Bang la singularități și găuri negre
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to De la Big Bang la singularități și găuri negre

Related ebooks