Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Prinde Ungerea
Prinde Ungerea
Prinde Ungerea
Ebook63 pages51 minutes

Prinde Ungerea

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Ungerea este cheia principală necesară pentru a deschide ușa pentru o slujire de succes și împlinire. Mulți oameni au încercat să facă lucrarea lui Dumnezeu din motive sincere, fără a ajunge foarte departe pentru că nu au realizat că este "nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu (ungerea)" [Zaharia 4, 6].
Această carte excepțională "Prindeți ungerea" scrisă de către Episcopul Dag Heward-Mills vă va învăța ce înseamnă să prindeți ungerea și cum puteți face acest lucru practic! Lăsați dorința de ungere a lui Dumnezeu să fie înăbușită în voi prin paginile acestei cărți!

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641344784
Prinde Ungerea
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Prinde Ungerea

Related ebooks

Christianity For You