Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un Epitaf Potrivit
Un Epitaf Potrivit
Un Epitaf Potrivit
Ebook134 pages3 hours

Un Epitaf Potrivit

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Klavdiya a visat dragoste și bani. Visurile ei au murit împreună cu ea sub o ploaie nemiloasă.
Leah, o detectivă canadiană cu aptitudini de empat, se angajează împreună cu echipa ei într-o cursă anevoioasă pentru a-l prinde pe criminal.
Leah poate citi mintea și sentimentele oamenilor și își folosește aptitudinile cu înțelepciune. Cu toate acestea, când îl întâlnește pe Axel, abilitățile ei sunt blocate și ea nu știe dacă l-a găsit pe ucigaș sau a descoperit doar un martor la crimă.
Dacă îți place o carte polițistă cu personaje interesante, atunci aceasta este cartea pentru tine.

LanguageRomână
PublisherScarlet Leaf
Release dateJun 7, 2018
ISBN9780463912072
Un Epitaf Potrivit
Read preview
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Un Epitaf Potrivit

Related ebooks

Police Procedural For You