Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un Epitaf Potrivit: MacKay - Detectiv Canadian, #1
Un Epitaf Potrivit: MacKay - Detectiv Canadian, #1
Un Epitaf Potrivit: MacKay - Detectiv Canadian, #1
Ebook137 pages2 hours

Un Epitaf Potrivit: MacKay - Detectiv Canadian, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Klavdiya a visat la dragoste și bani. Visurile ei au murit împreună cu ea sub o ploaie nemiloasă.

Leah, o detectivă canadiană cu aptitudini de empat, se angajează împreună cu echipa ei într-o cursă anevoioasă pentru a-l prinde pe criminal.

Leah poate citi mintea și sentimentele oamenilor și își folosește aptitudinile cu înțelepciune. Cu toate acestea, când îl întâlnește pe Axel, abilitățile ei sunt blocate și ea nu știe dacă l-a găsit pe ucigaș sau a descoperit doar un martor la crimă.

Dacă îți place o carte polițistă cu personaje interesante, atunci aceasta este cartea pentru tine.

LanguageRomână
Release dateJun 7, 2018
ISBN9781386990017
Un Epitaf Potrivit: MacKay - Detectiv Canadian, #1
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Un Epitaf Potrivit

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks