Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

recorduri geografice
recorduri geografice
recorduri geografice
Ebook103 pages21 minutes

recorduri geografice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Recorduri geografice: cele mai mari aeroporturi dupa numarul de pasageri, cea mai mare anomalie magnetica, cel mai inalt baraj, cel mai lung canal maritim, cea mai inalta capitala, cea mai nordică și sudică capitală, cea mai inalta cale ferată, cea mai sărată și cea mai dulce mare, cea mai întinsă și cea mai mică țară și multe altele.

LanguageRomână
Release dateJun 2, 2018
ISBN9780463709702
recorduri geografice
Read preview

Related to recorduri geografice

Related ebooks

Earth Sciences For You

View More

Reviews for recorduri geografice

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  recorduri geografice - Roșu Constantin

  1. Aeroportul Internațional Hartsfield – Jackson Atlanta

  Înființat în 1925, Hartsfield – Jackson Atlanta din Statele Unite are cel mai mare număr de pasageri pe an: 94.430.785.

  Aeroportul Atlanta este situat la 11 km sud de cartierul central al orașului Atlanta (Georgia, Statele Unite).

  În prezent are 195 de porţi de îmbarcare, din care 186 internaţionale.

  Anual, pe aeroportul Hartsfield–Jackson Atlanta International sunt înregistrate peste 950 000 de mişcări de aeronave pe cele 5 piste din beton. Asta înseamnă că la fiecare 1 minut aproximativ 2 avioane sunt în proces de aterizare sau decolare. Acestea au ajuns să transporte în 2011 peste 92 de milioane de pasageri. În medie, fiecare avion a transportat aproximativ 100 de pasageri.

  Atlanta, S.U.A.

  Localizare Atlanta, SUA (maphill.com)

  2. Aeroportul internațional Beijing Capital

  Pe locul doi în topul celor mai mari aeroporturi se află Beijing Capital, dar este de asemenea și cel mai mare și mai populat aeroport din Asia. Anul trecut acesta a acomodat trecerea a 83.712.355 pasageri.

  Beijing Capital a înregistrat cea mai mare rată de creștere la nivelul traficului de pasageri cu aproximativ 4 procente în fiecare an, în ultimii 5 ani. Explicația acestei creșteri este legată de economia chineză care a înregistrat și ea o creștere foarte mare în ultima perioadă. Exporturile ating cote foarte mari și datorită unui transport aerian bine pus la punct care leagă capitala Chinei de marile aeroporturi din America și

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1