Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)
Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)
Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)
Ebook177 pages3 hours

Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un ucigaș improbabil. Un detectiv încăpățânat. Dovezi înșelătoare.

Nimic nu este ceea ce pare a fi. O victimă decapitată duce la descoperirea unei povești sordide. Încă o crimă are loc și te pierzi în noianul de dovezi.

Urmărește investigația lui McNamara și a echipei sale în căutarea unui criminal îndrăzneț.

Chiar dacă până la urmă mulți cred că ucigașul ar trebui decorat, McNamara trebuie să urmeze litera legii.

O poveste de dragoste timidă condimentează întunecimea crimelor.

Dacă îți place un roman polițist tradițional, atunci aceasta este o carte bună pentru tine. Cumpăr-o și petrece o după-masă plăcută – sau poate două – cu o poveste interesantă.
LanguageRomână
Release dateMay 29, 2018
ISBN9788828330042
Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)
Read preview
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Mirosuri Și Umbre (Seria McNamara, #2)

Related ebooks