Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căldura: Termodinamica fenomenologică
Căldura: Termodinamica fenomenologică
Căldura: Termodinamica fenomenologică
Ebook433 pages8 hours

Căldura: Termodinamica fenomenologică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Despre căldură, temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și încălzirii globale actuale. Explicații clare ale fenomenelor, evitând formulele matematice complexe.

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2018
ISBN9780463885277
Căldura: Termodinamica fenomenologică
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House. Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD) Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities Member of Internet Society Initiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking Society Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania Physicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Căldura

Related ebooks