Visul Morților: Stârpirea, #1
Visul Morților: Stârpirea, #1
Visul Morților: Stârpirea, #1
Ebook227 pages3 hours

Visul Morților: Stârpirea, #1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De ce mai ești încă în viață acum, la sfârșitul lumii? Ce te determină să supraviețuiești, chiar acum la sfârșitul lumii? Poate instinctul rece, împreună cu zgârcenia și cu răzbunarea? Sau poate dragostea, dulcele simțământ de dragoste care a apărut chiar acum, chiar la sfârșitul lumii, ca o ironie a vieții, să te împresoare acum în simțuri puternice de bucurie și tentație, la sfârșitul lumii?

Stârpirea se desfășoară acum în moarte, haos, pierzanie, și distrugere, și de-a lungul acestor evenimente incredibile, Dickens, un poet tânăr și foarte talentat, trebuie să își trăiască acum viața moment cu moment, de-a lungul neîncetatei exasperări a acestor timpuri nefaste, forțat acum să îndure totul prin sentimentele intense ale sufletului său delicat și senzitiv. Purtat de-a lungul episoadelor întregi de evenimente neașteptate, Dickens descoperă incredibilele meniri și circumstanțe ale lumii chiar acum la sfârșitul ei, nu numai prin nevoia brută de supraviețuire prezentă în toți cei din jurul său, dar el reușește să descopere natura adevărată și consistentă a vieții atotcuprinzătoare, dintr-o perspectivă dobândită direct prin natura lui cutezătoare, perspectivă pe care nu ar fi ajuns-o niciodată într-o lume normală. Cât de mult poate Dickens să reziste acum de-a lungul extraordinarelor sale peripeții la sfârșitul lumii, chiar la limita dintre viață și moarte? Nici nu vă vine să credeți!

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2018
ISBN9781386237655
Visul Morților: Stârpirea, #1
Read preview
Author

Valentin Matcas

Valentin Leonard Matcas, M.Ed., is a researcher, physicist, mathematician, educator, and an author of nonfiction and fiction books, including the entire “Human” book series, and he welcomes you into his creative world. He writes in his books that you should always reason independently, since you are more meaningful and more capable than entire worlds and realities. And with each book that he writes, he takes you closer to understanding yourself, life, and the entire world. Valentin Leonard Matcas is unique, intelligent, highly demanding, and highly persistent, currently living his life in a pristine environment, while researching and writing all his books. Yet everyone is unique, intelligent, highly persistent, and highly demanding, this is what defines our continuous development throughout life, and this is what adds living details to our world. And what we want the most is to see the world in its true colors, and to understand the hidden and the unreached, while understanding ourselves in life and in the world, exactly as everything is.Valentin Leonard Matcas creates the following comprehensive models in psychology, biology, physics, and sociology: model for the human needs, addictions, knowledge, reasoning, feelings, errors of reasoning, modes of life, cognitive model for the human intelligences, models for this Reality, for other realities, and for the One, model for Life in all her forms and realities, model of the human civilization, human status, and human rights, depiction of the hierarchy of intelligences, models for the human behavior, consciousness, achievement, abilities, meaning, lifestyle, health, development, condition, feelings, fulfillment, nature, limitations, dreams, creativity, and developmental patterns, model for the natural human environment and for the Fictitious Matrix, models for the conscious, subconscious, highconscious, and classconscious intelligences, true model for the human society, model and depiction of the human conspiracy, models for the Higher Laws and for the Natural Laws of the Universe, study of the Field, model for existence, study and depiction of timelines and lifelines of causality, model of the human interconnectivity, and much more. All these form a comprehensive model for humans, life, the world, and for the human place and meaning in life and in the world, so consistent and so detailed, that you can always find yourself at its core.Valentin Leonard Matcas wrote the “Human” book series in the following order: “The Human Needs”, “The Human Addictions,” “The Hierarchy of Needs,” “Stay in Shape, Lead a Healthy Life,” “The Human Origins,” The Human Society,” “The Human Conspiracy,” “The Human Mind,” “The Human Reality,” “Astral Planes and Your Other Realities,” “Life,” “The Hierarchy of Intelligences,” “The Human Intelligences,” “The Human Thoughts,” “Mental Models and Successful Ideas,” “The Human Attitudes,” “The Human Stereotypes,” “The Human Ideology,” “Modes of Life,” “The Human Development,” “Patterns of Development,” “The Human Lifestyle,” “Heal Yourself,” “The Human Civilization,” “The Human Religion and Spirituality,” “The Human Rights,” “Higher Laws,” “Natural Laws of the Universe,” “Existence,” “The Human Condition”, “Lifelines of Causality,” “The Human Behavior,” “Flat Earth,” “The Human Environment,” “The Human Meaning,” “The Human Interconnectivity,” “The Human Reasoning,” and “The Fictitious Matrix.”As an enthusiast of science fiction, Valentin Leonard Matcas writes about terrestrial and alien civilizations, about life in the Universe, the way it develops and intertwines across galaxies, about powerful beings as they control and reshape the Universe, and about normal human beings from Earth caught in this beautiful, wider, outstanding interconnectivity. Valentin Leonard Matcas creates a living, warmer, credible universe in his books, teaming with life and vibrancy on all levels of existence. Valentin Leonard Matcas wrote “The Storyteller” book series, including “The Storyteller,” “Starship Colonial,” and “Unlimited,” and “The Culling” book series, including “The Culling,” “The Dream of the Dead,” and “The Last Man on Earth.”When he is not writing, Valentin Leonard Matcas enjoys researching, hiking, swimming, kayaking, skiing, snowboarding, biking, reading, listening to music, and playing strategy videogames. You may discover all his books, videos, and articles.

Read more from Valentin Matcas

Related to Visul Morților

Titles in the series (1)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You