Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ochi În Întuneric: Jumatatea Perfecta, #2
Ochi În Întuneric: Jumatatea Perfecta, #2
Ochi În Întuneric: Jumatatea Perfecta, #2
Ebook181 pages2 hours

Ochi În Întuneric: Jumatatea Perfecta, #2

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ea caută liniștea. El caută răzbunarea. Amândoi obțin ceea ce vor, dar nu fără surprize.
Diane este pictoriță și o fată de la oraș. Moștenește ferma unei mătuși și se mută acolo pentru a se redescoperi pe sine însăși. Dar mai întâi, descoperă că moștenirea vine cu anumite condiții și că existp oameni dispuși să ucidă pentru ea.

Adam, fost soldat și mercenar, dorește să-și răzbune fratele. Diane reprezintă numai un mijloc pentru a-și atinge scopul. Sau cel puțin așa crede el. Când lucrurile se înrăutățesc, Adam descoperă că unii oameni știu să se strecoare în sufletul cuiva pentru totdeauna.

Ochi În Întuneric este al doilea roman de sine stătător din seria Jumătatea Perfectă. Un alt bărbat dur este secerat. Dacă îți place o poveste de dragoste și suspans, atunci aceasta este cartea pentru tine. Personaje puternice și aventura așteaptă să-ți umple după-amiezile. 

LanguageRomână
Release dateApr 24, 2018
ISBN9781386475644
Ochi În Întuneric: Jumatatea Perfecta, #2
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Ochi În Întuneric

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks