Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inca doua idei inovatoare
Inca doua idei inovatoare
Inca doua idei inovatoare
Ebook15 pages10 minutes

Inca doua idei inovatoare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Compresorul centrifugal cu rotor capsulat, fara stator, cu incetinire centripeta a gazului propune un compresor centrifugal fara stator, la care peretii compresorului sunt fixati pe paletele rotorului asa incat gazul din compresor este capsulat impreuna cu rotorul, si peretii compresorului, paletele rotorului si gazul din compresor au o miscare de rotatie in jurul arborelui rotorului. Ca urmare acest compresor centrifugal nu are stator si reducerea de viteza a gazului accelerat centrifugal de compresor și creșterea presiunii statice a gazului se realizeaza printr-un proces de incetinire centripeta si anume prin reducerea vitezei tangentiale de rotatie a gazului prin apropierea lui de axa de rotatie a compresorului.

Compresorul axial cu rotor capsulat, fara palete fixe, cu incetinire centripeta a gazului propune un compresor axial care are toate partile componente in miscare de rotatie si ca urmare compresorul nu are palete fixe. Peretii compresorului sunt fixati pe paletele si pe arborele rotorului asa incat gazul din compresor este capsulat impreuna cu rotorul, si peretii compresorului, paletele rotorului si gazul din compresor au o miscare de rotatie in jurul arborelui rotorului. Reducerea de viteza a gazului accelerat centrifugal de compresor și deci creșterea presiunii statice a gazului se realizeaza printr-un proces de incetinire centripeta si anume prin reducerea vitezei tangentiale de rotatie a gazului prin apropierea lui de axa de rotatie a compresorului.

Cadru fotovoltaic cu suprafata sferica propune un cadru fotovoltaic cu suprafata sferica, fata de panourile fotovoltaice cu suprafata plana folosite in prezent.

LanguageRomână
PublisherSorin Plohod
Release dateApr 22, 2018
ISBN9781370568697
Inca doua idei inovatoare
Author

Sorin Plohod

Anul si locul nasterii: 1969, Gherla Localitatea de resedinta: Cluj Napoca Email: sorinplohod@yahoo.com

Read more from Sorin Plohod

Related to Inca doua idei inovatoare

Related ebooks

Industries For You

View More

Reviews for Inca doua idei inovatoare

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Inca doua idei inovatoare - Sorin Plohod

  Inca doua idei inovatoare

  Sorin Plohod

  Publicat de Sorin Plohod

  Copyright 2018 Sorin Plohod

  Cuprins

  1. Compresor centrifugal cu rotor capsulat, fara stator, cu incetinire centripeta a gazului, compresor axial cu rotor capsulat, fara palete fixe, cu incetinire exclusiv centripeta a gazului

  1.1. Compresor centrifugal cu rotor capsulat, fara stator, cu incetinire centripeta a gazului

  1.2. Compresor axial cu rotor capsulat, fara palete fixe, cu incetinire centripeta a gazului

  2. Cadru fotovoltaic cu suprafata sferica

  1. Compresor centrifugal cu rotor capsulat, fara stator, cu incetinire centripeta a gazului, compresor axial cu rotor capsulat, fara palete fixe, cu incetinire centripeta a gazului.

  1.1. Compresor centrifugal cu rotor capsulat, fara stator, cu incetinire centripeta a gazului

  Conceptia inovatoare

  Acest proiect propune un compresor centrifugal fara

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1