Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lumea asta veselă și tristă...: Ficțiuni umoristice și scenete neconvenționale
Lumea asta veselă și tristă...: Ficțiuni umoristice și scenete neconvenționale
Lumea asta veselă și tristă...: Ficțiuni umoristice și scenete neconvenționale
Ebook333 pages4 hours

Lumea asta veselă și tristă...: Ficțiuni umoristice și scenete neconvenționale

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Această carte este împărţită în două părţi. Prima parte, „Euforia capsomanilor” , cuprinde schiţe umoristice (sau cum îmi place să le mai spun... ficţiuni umoristice). A doua parte, „Hoinărind printre fantome...” cuprinde scenete neconvenţionale...
Scenetele... neconvenținale au fost reprezentate în visurile mele, însă nu cred că vor avea șansa să fie jucate pe scenă sau să fie ecranizate, dar sper că, undeva, cândva, vor fi citite de cineva, şi va înţelege că dincolo de anecdotică se ascund câteva probleme mai profunde asupra cărora poate că ar fi bine să mediteze şi să viseze... Le-am numit scenete neconvenţionale pentru că nu respectă „reţeta” după care se scrie o scenetă...
La acestea am mai adăugat încă o scenetă de factură umoristică...
Repet, nu cred că vor fi reprezentate vreodată pe scenă... Poate în secolul următor... Sau poate în mileniul următor... De ce nu ?
Până atunci voi aştepta cu multă speranţă, răbdare şi emoţie...

LanguageRomână
Release dateApr 20, 2018
ISBN9781370114382
Lumea asta veselă și tristă...: Ficțiuni umoristice și scenete neconvenționale

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Lumea asta veselă și tristă...

Related ebooks