Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru
Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru
Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru
Ebook58 pages32 minutes

Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Piesă de teatru (scenariu de film), 

Acțiunea are loc în timpul primului an de domnie a lui Mihnea cel Rău, urmaşul lui Radu cel Mare, voievod care a domnit între anii 1508-1510.

 

Mihnea-Vodă, care are gânduri mărețe de îmbogăţire, vrea cu orice preţ averea boierilor Craioveşti pe care îi pizmuieşte amarnic pentru că sunt cei mai puternici şi bogaţi oameni din Ţara Românească.

 

Ar vrea să-i ucidă, dar nu are nici un temei pentru a o face făţiş şi pentru a le lua averea şi, de altfel, se teme să o facă pe faţă pentru că poporul îi iubeşte prea mult şi pentru că au o putere politică şi militară destul de mare, mult mai mare decât a lui.

LanguageRomână
Release dateApr 17, 2018
ISBN9781386241539
Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Lăcomie Înfrântă Scenariu de Film & Piesă de Teatru

Related ebooks