Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Frumoasa, Bestia & Pastorul
Frumoasa, Bestia & Pastorul
Frumoasa, Bestia & Pastorul
Ebook277 pages3 hours

Frumoasa, Bestia & Pastorul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În sfârşit, o carte exclusiv scrisă pentru pastori și soțiile pastorilor! Această carte nu este valabilă pentru dvs. dacă nu sunteți pastor sau soție de pastor! Dacă vă calificaţi pentru a citi această carte, lăsați-l pe Dumnezeu să vă slujească în lucrarea voastră prin această carte provocatoare. În aceste pagini, rolurile misterioase pe care le-au jucat femeile în viețile pastorilor vor fi dezvăluite. Fie ca aceste pagini să vă avertizeze și să vă conducă pe căi pline de binecuvântare!

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345248
Frumoasa, Bestia & Pastorul
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Frumoasa, Bestia & Pastorul

Related ebooks

Christianity For You