Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eliberarea iertării
Eliberarea iertării
Eliberarea iertării
Ebook24 pages25 minutes

Eliberarea iertării

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Şi, când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre." Aceste două versete vă fac să vă tremurați? Atunci soluția este aici!
În această carte foarte necesară, veți învăța să iertați ușor - pentru a vă bucura, de asemenea, de iertarea Tatălui nostru ceresc. Lăsați această carte să fie însoțitoarea voastră până ajungeți la punctul în care puteți să iertați cu ușurință și cu sinceritate."

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345316
Eliberarea iertării
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Eliberarea iertării

Related ebooks

Christianity For You