Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială
De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială
De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială
Ebook181 pages4 hours

De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mulți oameni se luptă cu conceptul de zeciuială, chiar dacă această practică antică a dus la bogăția legendară a evreilor. În această carte, Episcopul Dag Heward-Mills învață cum zeciuiala întruchipează principiile creării bogăției și miracolul prosperității. Bucurați-vă de unul dintre volumele clasice ale lui Dag Heward-Mills.

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345132
De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to De ce creștinii care nu dau zeciuială sărăcesc... Cum pot deveni bogați creștinii care dau zeciuială

Related ebooks

Christianity For You