Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da: Şi Celui Care Nu Are, Aceluia I Se Va Lua Chiar Şi Puţinul Pe Care Îl Are
Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da: Şi Celui Care Nu Are, Aceluia I Se Va Lua Chiar Şi Puţinul Pe Care Îl Are
Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da: Şi Celui Care Nu Are, Aceluia I Se Va Lua Chiar Şi Puţinul Pe Care Îl Are
Ebook193 pages3 hours

Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da: Şi Celui Care Nu Are, Aceluia I Se Va Lua Chiar Şi Puţinul Pe Care Îl Are

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Isus Hristos dezvăluie principiul șocant care guvernează prosperitatea și bogăția. Cel ce are, va avea mai mult! Cât de nedrept sună! Și totuși, aceasta este realitatea care se joacă în fața noastră în fiecare zi.
Această carte încearcă să explice această puțin înțeleasă Scriptură. Veți primi cunoștințe uimitoare despre misterele prosperității pe măsură ce studiați această nouă carte a lui Dag Heward-Mills.

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641344838
Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da: Şi Celui Care Nu Are, Aceluia I Se Va Lua Chiar Şi Puţinul Pe Care Îl Are
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Celui Care Are, Aceluia I Se Va Da

Related ebooks

Christianity For You