Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili
Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili
Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili
Ebook219 pages3 hours

Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Pe măsură ce călătoriți prin viață, veți descoperi că lumea invizibilă este lumea reală și această lume fizică nu manifestă decât unele lucruri în lumea invizibilă. Așa cum aveți și dușmani vizibili, aveți și dușmani invizibili. Puteţi să vă luptaţi cu acest duşman fără să-l cunoaşteţi pe el, sau strategiile, stilul și armele lui?
Această carte este un instrument esențial pentru călătoria voastră. În această carte veți afla cine sunt dușmanii voştri invizibili, rădăcina existenței lor, caracteristicile lor și cum să câștigaţi lupta împotriva lor. Fie ca această carte prețioasă să vă ajute să vă depășiți dușmanii invizibili!

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345293
Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Cunoaşte-Ţi Duşmanii Invizibili

Related ebooks

Christianity For You