Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pomul Şi Misiunea Ta
Pomul Şi Misiunea Ta
Pomul Şi Misiunea Ta
Ebook28 pages32 minutes

Pomul Şi Misiunea Ta

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Mulți dintre noi nu înțelegem legătura dintre noi şi povestea pomului cunoașterii binelui și a răului din Biblie. Credem că a fost un eveniment nefericit care i-a afectat pe Adam și Eva și că am scăpat de el. Aţi scăpat cu adevărat de pomul cunoașterii binelui și răului?
În această carte simplă, îți vei da seama că pomul cunoașterii binelui și răului există încă astăzi. Veți descoperi, de asemenea, că reprezintă aceeași tentaţie cum a făcut şi cu Adam și Eva. Veți descoperi, de asemenea, adevăruri care vă vor ajuta să navigați prin viață și slujire folosind cunoștințele pe care le-ați dobândit în această carte"."

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345330
Pomul Şi Misiunea Ta
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Pomul Şi Misiunea Ta

Related ebooks

Christianity For You