Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor
Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor
Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor
Ebook69 pages1 hour

Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Biblia ne spune că noi toți facem multe greșeli - pastorii nu sunt scutiți de asta. Greșelile au tendința de a vă face să mergeți înapoi în loc să vă duceți înainte. O greșeală vă poate împiedica să avansați. Ce posibile greșeli ar putea face un pastor? Care ar putea fi primele zece greșeli ale pastorului?
Sunteți invitat să răsfoiți paginile acestei cărți uimitoare și să descoperiți pentru dvs. greșelile pe care sunteți în pericol de a le comite și cum să evitați greșelile majore pe care un pastor este predispus să le facă. Această carte foarte importantă va fi o binecuvântare pentru tine și pentru lucrarea ta.

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
ISBN9781641345026
Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Cele Zece Greşeli Ale Pastorilor

Related ebooks

Religion & Spirituality For You