Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt
Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt
Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt
Ebook196 pages3 hours

Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

... Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa" (Luca 14, 23). Strigătul inimii lui Dumnezeu este pentru ca lumea să fie mântuită, iar casa Lui - Biserica - să fie umplută!
Din această revelație s-a născut această carte "Meagachurch" scrisă de către Episcopul Dag Heward-Mills, pastor al uneia dintre cele mai mari biserici din Ghana. Biserica și slujirea voastră nu vor mai fi niciodată la fel după ce ați citit această carte reconfortantă!
Dr. Heward-Mills este dedicat Domnului Isus Hristos și lucrării implicată în evanghelizarea lumii. El este un mare lider și model pentru toți cei care lucrează în slujire, iar noi, aici, la "Church Growth International", suntem foarte onorați să-l cunoaștem pe Dr. Dag Heward-Mills, un prieten și co-lucrător în marile domenii de recoltare ale lumii." - Dr. David Yonggi Cho, Președinte, Church Growth International

LanguageRomână
Release dateApr 16, 2018
Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt
Read preview
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Amplifică-ți Lucrarea Cu Miracolele și Manifestările Duhului Sfânt

Related ebooks

Books Recommended For You