Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cum Poţi Predica Mântuirea
Unavailable
Cum Poţi Predica Mântuirea
Unavailable
Cum Poţi Predica Mântuirea
Ebook508 pages6 hours

Cum Poţi Predica Mântuirea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Știați că profeții din vechime au întrebat și au căutat această mare mântuire care ne-a fost dezvăluită? Ei nu și-au putut imagina cum va veni mântuirea oamenilor. Şi, totuşi, suntem binecuvântați să primim această mântuire! Am primit mântuirea pentru că cineva ne-a spus despre asta. În această carte puternică, evanghelistul Dag Heward-Mills ne conduce nu numai să înțelegem marea noastră mântuire, ci ne şi învață cum să împărtășim această mare Evanghelie a mântuirii cu alții. Fie ca fiecare dintre noi să facă lucrarea unui evanghelist!

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641345217
Unavailable
Cum Poţi Predica Mântuirea
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Cum Poţi Predica Mântuirea

Related ebooks

Christianity For You