Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Arta De A Călca Pe Urmele Altora
Arta De A Călca Pe Urmele Altora
Arta De A Călca Pe Urmele Altora
Ebook243 pages7 hours

Arta De A Călca Pe Urmele Altora

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Urmarea lui Dumnezeu este o călătorie interesantă de descoperire. Urmărirea și copierea altor persoane sunt arte străvechi de învățare pe care Isus Hristos le-a ales ca principală metodă de formare. În loc să ne îndepărtăm de această metodă de formare testată în timp, este timpul să înțelegem frumusețea și smerenia artei de a urma.
În această carte, veți descoperi cine, ce și cum să urmați în mod corespunzător. Această carte strălucitoare nouă a lui Dag Heward-Mills acordă artei de a urma pe cineva locul potrivit în experiența creștină.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641344968
Arta De A Călca Pe Urmele Altora
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Arta De A Călca Pe Urmele Altora

Related ebooks

Christianity For You