Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ce înseamnă Să Devii Păstor
Ce înseamnă Să Devii Păstor
Ce înseamnă Să Devii Păstor
Ebook150 pages2 hours

Ce înseamnă Să Devii Păstor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un singur lucru îți vine în minte când auzi cuvântul „Păstor” - oaie! Oile sunt creaturi dependente care au nevoie de păstori. Un cioban este un îndrumător iubitor pentru oi. În Biblie, Dumnezeu se referă la noi ca la oile din pășunea lui Dumnezeu.
Isus i-a spus de asemenea apostolului Petru să-i hrănească oile pentru a-și dovedi dragostea față de Mântuitorul. A fi păstor este o treabă foarte bună. Este o onoare să fii chemat de Dumnezeu să te înrolezi în echipa lui de lucru și să ai grijă de oi.
În această carte, Dag Heward-Mills ne invită, ne îndeamnă și ne arată cum putem să ne alăturăm marii lucrări de îngrijire a poporului lui Dumnezeu. Nu ocoliţi această frumoasă chemare de a deveni păstor!

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2018
ISBN9781641345125
Ce înseamnă Să Devii Păstor
Author

Dag Heward-Mills

Bishop Dag Heward-Mills is a medical doctor by profession and the founder of the United Denominations Originating from the Lighthouse Group of Churches (UD-OLGC). The UD-OLGC comprises over three thousand churches pastored by seasoned ministers, groomed and trained in-house. Bishop Dag Heward-Mills oversees this charismatic group of denominations, which operates in over 90 different countries in Africa, Asia, Europe, the Caribbean, Australia, and North and South America. With a ministry spanning over thirty years, Dag Heward-Mills has authored several books with bestsellers including ‘The Art of Leadership’, ‘Loyalty and Disloyalty’, and ‘The Mega Church’. He is considered to be the largest publishing author in Africa, having had his books translated into over 52 languages with more than 40 million copies in print.

Read more from Dag Heward Mills

Related to Ce înseamnă Să Devii Păstor

Related ebooks

Christianity For You