Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)
Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)
Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)
Ebook460 pages3 hours

Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Автор, опытный врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, объясняет, почему возникают нарушения зрения и что нужно предпринять, чтобы сохранить зрение!
Вы узнаете, каких несложных правил надо придерживаться, чтобы победить близорукость, дальнозоркость, астигматизм и другие болезни глаз. Приводятся простые упражнения, которые улучшат зрение. Их можно выполнять дома и на работе, всего 15 минут занятий в день помогут вашим глазам! Упражнения рассчитаны на людей с пониженным зрением и дают отличный лечебный и профилактический эффект.Avtor, opytnyj vrach-oftal'molog, kandidat medicinskih nauk, ob#jasnjaet, pochemu voznikajut narushenija zrenija i chto nuzhno predprinjat', chtoby sohranit' zrenie!

Vy uznaete, kakih neslozhnyh pravil nado priderzhivat'sja, chtoby pobedit' blizorukost', dal'nozorkost', astigmatizm i drugie bolezni glaz. Privodjatsja prostye uprazhnenija, kotorye uluchshat zrenie. Ih mozhno vypolnjat' doma i na rabote, vsego 15 minut zanjatij v den' pomogut vashim glazam! Uprazhnenija rasschitany na ljudej s ponizhennym zreniem i dajut otlichnyj lechebnyj i profilakticheskij jeffekt.

LanguageРусский
Release dateJan 1, 2018
ISBN9789661472326
Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)
Read preview

Related to Хорошее зрение. Как избавиться от близорукости, дальнозоркости, глаукомы, катаракты (Horoshee zrenie. Kak izbavit'sja ot blizorukosti, dal'nozorkosti, glaukomy, katarakty)

Related ebooks

Books Recommended For You