Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Partea întunecatǎ a societǎţii
Partea întunecatǎ a societǎţii
Partea întunecatǎ a societǎţii
Ebook134 pages2 hours

Partea întunecatǎ a societǎţii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Conștienți sau nu de opresiune, acesta ne acaparează din ce în ce mai multe sectoare ale vieții. Suntem departe de fericire și libertate, însă societatea are grijă să ne ofere iluzii că am fi pe drumul cel bun.
Cultura societăți este una de consum care se bazează pe insatisfacție. Cu cât îți dorești un lucru mai mult și nu îl poți obține vei deveni mai nefericit. Faptul că nu reușești să îl obții te va face să crezi că e ceva în neregulă cu tine.
Oamenii și-au cedat sănătatea doctorului, sufletul preotului, banii bancherului și copiii sistemului școlar. Este timpul ca omul să reintre în posesia lor și să recâștige puterea de control asupra vieții.

LanguageRomână
PublisherRadu Abrudan
Release dateFeb 27, 2018
Partea întunecatǎ a societǎţii
Read preview

Related to Partea întunecatǎ a societǎţii

Related ebooks

Personal Growth For You