Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ucenicul magicianului
Ucenicul magicianului
Ucenicul magicianului
Ebook366 pages4 hours

Ucenicul magicianului

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce noi provocari vor avea de infruntat Henry Leach, sora lui, Brianna, si ceilalti oaspeti ai lui Coralis veti afla din aceasta continuare a bestsellerului Fauritorul de baghete magice. Pentru prima data, dupa secole intregi, singuraticul maestru al baghetelor magice si-a deschis portile castelului si a invitat o noua generatie de ucenici sa invete secretele meseriei. Dar Henry si ceilalti invatacei sunt pe cale sa se confrunte cu o uriasa amenintare – una care vine chiar din randul breslei.

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateFeb 17, 2018
ISBN9786067932676
Ucenicul magicianului

Related to Ucenicul magicianului

Related ebooks

Fantasy For You