Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Reverie cu flori de cireș: O poveste despre magie, mari secrete si rochii din vremea bunicii
Reverie cu flori de cireș: O poveste despre magie, mari secrete si rochii din vremea bunicii
Reverie cu flori de cireș: O poveste despre magie, mari secrete si rochii din vremea bunicii
Ebook229 pages2 hours

Reverie cu flori de cireș: O poveste despre magie, mari secrete si rochii din vremea bunicii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sasha are aproape treisprezece ani si viata ei este pe cale sa se complice.Mai intai, problema cu Lily si Priti – cum pot fi ambele cele mai bune prietene ale Sashei si, cu toate astea, sa nu se inteleaga deloc una cu alta?Pe urma, mai e si Raffy, fratele mai mare al lui Lily, cea mai buna prietena a Sashei, pe care, dintr-odata, eroina noastra il vede cu alti ochi…Si, colac peste pupaza, mama Sashei si-a gasit in sfarsit marea dragoste – nimeni altul decat Leo, profesor de engleza la scoala unde invata Sasha si cu zece ani mai tanar decat mama ei!Sasha evadeaza in ascunzatoarea ei secreta – Casa Florilor – un conac pustiu, perfect pentru a visa cu ochii deschisi, la umbra ciresilor in floare.Dar Casa Florilor are propriile ei secrete.

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateFeb 17, 2018
ISBN9786067932607
Reverie cu flori de cireș: O poveste despre magie, mari secrete si rochii din vremea bunicii

Related to Reverie cu flori de cireș

Related ebooks

Fantasy For You