Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povesti pentru fetite
Povesti pentru fetite
Povesti pentru fetite
Ebook78 pages37 minutes

Povesti pentru fetite

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Seria Povesti Italiene de la Corint Junior ale lui Italo Calvino aduce titlul Povesti pentru fetite.In aceasta mini-antologie incantatoare, renumitul scriitor Italo Calvino reuneste sase povesti de pe tot cuprinsul Italiei, illustrate de Giulia Tomai cu desene delicate si pline de magie. Protagoniste de basm sunt fetitele, istete si curajoase, fragile si puternice in acelasi timp.

LanguageRomână
PublisherCorint
Release dateFeb 17, 2018
ISBN9786067932683
Povesti pentru fetite

Related to Povesti pentru fetite

Related ebooks

Fantasy For You