Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mesaje din trecut: Câteva scrisori către un prieten din viitor
Mesaje din trecut: Câteva scrisori către un prieten din viitor
Mesaje din trecut: Câteva scrisori către un prieten din viitor
Ebook322 pages2 hours

Mesaje din trecut: Câteva scrisori către un prieten din viitor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Am crezut că ar fi bine să adresez câteva scrisori unui necunoscut, situat cândva în viitor. Cât de îndepărtat sau cât de apropiat poate fi acest viitor ?
Nu ştiu... Chiar acum, în prezent, când scriu aceste cuvinte, prezentul devine trecut... Tot astfel şi viitorul, pe nesimţite, devine prezent şi apoi devine trecut în cele din urmă... Am scris şi am primit puţine scrisori în viaţa mea – aşa a fost să fie, nu caut să mă justific în nici un fel dacă m-ar întreba cineva de ce nu am scris şi nu am primit multe scrisori... Aşa au fost vremurile...
În scrisorile astea, puţine ca număr, dar destul de cuprinzătoare am încercat să transmit tot felul de idei, trăiri, gânduri care m-au frământat toată viaţa. Am crezut că poate interesa pe unii oameni visători care îşi pun tot felul de întrebări despre existenţă, viaţă, moarte, timp, Univers, conştiinţă... Ştiu însă foarte bine că mulţi oameni sunt atraşi cu precădere de prezent, de cotidian, de distracţii, de dezvoltarea personală şi nu mai au timp şi pentru altceva... Este opţiunea dumnealor pe care o respect... Poate că va exista totuşi, în viitorul acesta incert şi plin de surprize şi cineva care va fi interesat de trăirea existenţială... Sau poate că vor fi ceva mai mulţi, sau poate că nu va fi nimeni, cine ştie ?...
În rest, ce se mai poate spune ? Doar atât: cine vrea să nu fie uitat, să nu îi uite nici el pe alţii...

LanguageRomână
Release dateFeb 14, 2018
ISBN9781370642946
Mesaje din trecut: Câteva scrisori către un prieten din viitor
Read preview

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Mesaje din trecut

Related ebooks