Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Planeta ascunsă
Planeta ascunsă
Planeta ascunsă
Ebook79 pages1 hour

Planeta ascunsă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea cuprinde zece povestiri care te poartă prin tot atâtea lumi nemaipomenite și interesante: un copil, imobilizat în scaunul cu rotile continuă să spere, să lupte și să învingă; Lute devine piesă de muzeu pentru o civilizație avansată; o planetă se ascunde de gândurile și intențiile vizitatorilor, dispărând pur și simplu nimeni nu știe unde; o casă citește gândurile oamenilor și care își duce la capăt visul; o civilizație avansată trece și salvează câteva specii amenințate cu dispariția; în anticariatul domnului Clauss Lute învață arta de a supraviețui timpului

LanguageRomână
PublisherRene Tinescu
Release dateDec 26, 2017
ISBN9781370143597
Planeta ascunsă
Author

Rene Tinescu

Rene Tinescu s‐a născut în 1972. Urmează studii universitare la Iași și Bucureșt. Publică povestiri SF și fantasy pe mai multe site-uri de profil.Volume (ebook): Anticariatul domnului Clauss, Islandisia, Planeta ascunsă, Pregătire pentru BAC -Geografie, Ghid 10 pași cum se scrie un proiect educațional, Prima mea carte despre Dunăre, Plantele de lângă noi și doctorul din ele, O călătorie în Țara lui Moș CrăciunRene Tinescu was born in 1972. He studied at Iasi and Bucharest. He publishes SF and fantasy stories on several profile sites. Volumes (ebook): Mr. Clauss's Antiquitation, Iceland, The Hidden Planet, Preparing for BAC -Geography, Guide 10 steps how to write an educational project

Read more from Rene Tinescu

Related to Planeta ascunsă

Related ebooks

Children's Action & Adventure For You