Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sase papusi Matrioska
Sase papusi Matrioska
Sase papusi Matrioska
Ebook321 pages5 hours

Sase papusi Matrioska

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

"Șase păpuși Matrioșka" este un roman polițist cu parfum clasic, ce te va purta pe urmele unui criminal ingenios, care tulbură viețile tuturor. Acțiunea este plasată în Sibiu, unul dintre cele mai frumoase orașe din țară. Cele șase păpuși Matrioșka sunt, de fapt, șase evenimente înlănțuite invizibil, asemeni unor surori. Întâmplările sunt legate între ele, dar totuși independente, cuprinse într-o realitate autentică și surprinzător de tonică.
În povestea exterioară, comisarul Ion Dumitrache trebuie să dezlege misterul morții unei femei, victima unui accident de mașină. Indiciile conduc către patru suspecți, fiecare dintre ei având motive să o ucidă pe tânără. Un senator și soția acestuia, fratele senatorului și fostul iubit al victimei.
Pe măsură ce ancheta înaintează, lucrurile se complică și polițiștii numără încă două victime. Criminalul devine mai îndrăzneț și mai inventiv, iar oamenii legii nu reușesc să îi descopere identitatea.

LanguageRomână
Release dateJan 5, 2018
ISBN9781370207510
Sase papusi Matrioska
Read preview

Related to Sase papusi Matrioska

Related ebooks

Mystery For You