Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Analiza Financiara pe intelesul tuturor
Analiza Financiara pe intelesul tuturor
Analiza Financiara pe intelesul tuturor
Ebook284 pages5 hours

Analiza Financiara pe intelesul tuturor

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Aceasta carte se adreseaza nu numai specialistilor in economie, ci tuturor celor interesati sa inteleaga filosofia din spatele analizei financiare. Scrisa intr-un limbaj accesibil publicului larg, cartea ofera peste 50 de exemple si studii de caz practice, inspirate din experienta personala a autorului.


Autorul se foloseste de premisa data pentru a face o descriere practica nonconformista a activitatii bancare, dar si a anumitor comportamente antreprenoriale, in scopul educarii si dezvoltarii personale a cititorului. Pentru tinerii absolventi de studii economice, aflati la inceputul carierei, cartea reprezinta un indrumar unic, intr-o piata dominata de scrieri pur teoretice.


Cosmin BAIU are o experienta vasta in domeniul economic. Lucreaza de peste 20 ani in cadrul unor companii bancare de top la nivel european, ocupand multiple pozitii de management executiv, inclusiv membru al mai multor Comitete de Credit. Domnul BAIU are o experienta ce imbina activitatea de analiza a riscului cu activitatea de vanzare retail si corporate, ceea ce ii permite o viziune de ansamblu, unica, a lumii financiar-bancare.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateDec 15, 2017
ISBN9786069457207
Analiza Financiara pe intelesul tuturor
Read preview

Read more from Cosmin Baiu

Related to Analiza Financiara pe intelesul tuturor

Related ebooks