Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Congresul iubirii
Congresul iubirii
Congresul iubirii
Ebook143 pages1 hour

Congresul iubirii

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un suflet bătrân de miliarde de ani din Univers organizează un congres pentru a transmite iubirea pe Pământ. Toate poveştile şi declaraţiile de iubire ale celor adunaţi la congres sunt transmise în direct spre Pământ printr-un canal de lumină, pentru ca şi pământenii să le trăiască, să le simtă, să le vadă, să le iubească, pentru ca şi ei să înveţe să trăiască iubirea...
Congresul tocmai a început. Poftiţi şi dumneavoastră în sală...

LanguageRomână
Release dateNov 18, 2017
ISBN9781370482788
Congresul iubirii

Related to Congresul iubirii

Related ebooks

Children's Fairy Tales & Folklore For You