Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Hector Ajută La Curățarea Parcului
Unavailable
Hector Ajută La Curățarea Parcului
Unavailable
Hector Ajută La Curățarea Parcului
Ebook17 pages2 minutes

Hector Ajută La Curățarea Parcului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Hector este un arici mic și amabil, căruia îi place să se joace cu prietenii în parc. Când vede că bătrânul îngrijitor al parcului are o problemă, vrea să îl ajute. Dar cam ce poate face un arici pentru un om? „Hector ajută la curățarea parcului” este prima din seria de cărți ilustrate pentru copii, scrise pentru a susține misiunea caritabilă internațională My Mother's Love. Scopul misiunii este creșterea gradului de sensibilizare și conștientizare în rândul copiilor și tinerilor asupra problemelor de mediu, într-un mod unic și inovativ. 40% din veniturile obținute din vânzarea fiecărei cărți se donează misiunii caritabile. Cu ajutorul personajelor fantastice și pline de culoare din lumea animalelor, poveștile le arată copiilor cât de distractiv poate fi să vină în ajutorul altora și al mediului înconjurător. Cărțile pot fi folosite acasă sau în clasă și includ teme de discuție despre subiectele abordate. Un supliment util profesorilor și părinților deopotrivă.
LanguageRomână
Release dateApr 14, 2016
ISBN9781326604998
Unavailable
Hector Ajută La Curățarea Parcului
Author

Claire Culliford

Claire Culliford was born in Haverfordwest, Wales. For almost twenty years she was a teacher and translator. Her environmental children's book series was written in accordance with a number of the United Nations' Sustainable Development Goals. It raises awareness among children of global environmental and social issues and enjoyable, creative ways of resolving them. The first three books in the series have been translated into over 20 languages. Claire tours the world using the books to educate children whilst having lots of fun!

Related to Hector Ajută La Curățarea Parcului

Children's For You

View More

Reviews for Hector Ajută La Curățarea Parcului

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words