Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Psihoneuroimunologie umană
Unavailable
Psihoneuroimunologie umană
Unavailable
Psihoneuroimunologie umană
Ebook745 pages11 hours

Psihoneuroimunologie umană

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

O stare de sănătate bună este asociată cu un sistem imunitar ce funcționează corespunzător. Dar această funcționare este independentă de viața psihică, organismul nostru se protejează automat? Acest volum oferă atât o introducere bine documentată în imunologie, cât și o perspectivă de ansamblu asupra relațiilor dintre comportamentul uman, procesele neurologice și endocrine și funcția imunitară bazată pe cercetări recente din domeniu. Sunt abordate diferite subiecte importante precum: modul în care stresul influențează funcția imunitară, modificările funcției imunitare induse psihosocial, influența puternică a depresiei asupra bolilor cardiovasculare și autoimune, rolul precum și efectele benefice ale înțelegerii și exprimării emoțiilor asupra funcționării sistemului imunitar. De asemenea, un loc important în acest volum îl ocupă prezentarea unor modele explicative ale rolului benefic al intervențiilor comportamentale și al diferitelor forme de psihoterapie asupra funcționării sistemului imunitar. Cartea se adresează medicilor, psihologilor și tuturor celor interesați de interacțiunea minte–corp.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateNov 5, 2017
ISBN9786064002600
Unavailable
Psihoneuroimunologie umană

Related to Psihoneuroimunologie umană

Related ebooks

Psychology For You