Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră
Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră
Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră
Ebook39 pages42 minutes

Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul de față din seria Eminescu, poem cu poem ne dezvață de toate vechile obiceiuri de interpretare care au prezentat în limbaj de lemn poeziile eminesciene. Alex. Ștefănescu ne face din nou cunoștință, de data aceasta în cuvinte simple și idei proaspete, cu unele dintre cele mai cunoscute poezii din literatura română. Analiza sa cuprinde observații fresh și referințe culturale pe gustul elevilor, tinerilor și iubitorilor de literatură care (re)descoperă astăzi creația eminesciană.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateOct 13, 2017
ISBN9786067830521
Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră
Read preview

Read more from Alex. ștefănescu

Related to Eminescu, poem cu poem. Venere și Madona, Rugăciunea unui dac, Cugetările sărmanului Dionis, Melancolie, Floare albastră

Related ebooks

Literary Criticism For You