Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Zaurel face aventură
Zaurel face aventură
Zaurel face aventură
Ebook70 pages1 hour

Zaurel face aventură

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Aceasta este o carte pe care Lewis Carrol n-ar fi scris-o nici picat cu ceară. Dar cineva trebuia totuși s-o facă.

Motanul Zaurel se crede dragon pentru că are un scăpărici și mai dă cu foc din când în când.

După ce dispare Confuzeea, zeița Raznastanului, se simte obligat să facă nițică aventură și pornește, împreună cu fetița Maia și pisicul Bubu, în căutarea acesteia. 

Cei trei întâlnesc în drumul lor tot felul de personaje razna, precum calul Tortocal, melcul Melchior și copacul-cowboy, se plimbă cu pârțomobilul și se luptă cu un iubitor de pătrățele.

Zaurel a fost atât de mulțumit de aventura lui, încât m-a obligat s-o scriu și s-o arăt tuturor. La început nu am vrut, dar m-a amenințat cu scăpăriciul și după aceea, ca să vezi, mi-a venit mintea la cap. Probabil din cauza asta a ieșit până la urmă o carte cu multe mustăți și toane.

LanguageRomână
Release dateOct 5, 2017
ISBN9781386815006
Zaurel face aventură
Read preview

Related to Zaurel face aventură

Related ebooks

Absurdist For You

View More