Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"
Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"
Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"
Ebook321 pages3 hours

Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Volumul a ambiţionat să aducă în atenția cititorului activitatea unuia dintre cei mai importanți lingviști şi publicişti ai momentului din ţara noastră, din perspectiva specialiştilor, dar şi a foștilor sau actualilor săi studenți. În cei aproape șaizeci de ani de activitate ştiinţifică şi didactică, Stelian Dumistrăcel s-a impus în domeniile dialectologie, stilistică, etnolingvistică, pragmatică lingvistică ş.a.; la Iași, a pus bazele unei școli de cercetare doctorală de orientare coșeriană, confruntând „tehnica liberă a vorbirii şi discursul repetat”. Punând accentul pe activitatea sa publicistică, „miezul” acestui volum este constituit de treizeci de articole apărute în Revista de cultură contemporană „Timpul”, cărora li s-a adăugat o selecţie de interviuri şi articole publicate în alte diverse periodice, dar, la aniversare, şi testimoniale care îl prezintă pe Stelian Dumistrăcel și din postura dascălului preocupat atât de fenomenele limbajului, cât şi de problemele comunicării, din perspectivă larg interdisciplinară.

STELIAN-TRAIAN DUMISTRĂCEL (n. 19 august 1937, Zvoriștea, Suceava) este, din 1958, cercetător științific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Filialei Iași a Academiei Române. Din 1996, anul înființării Departamentului de Jurnalistică și Științele Comunicării la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, susține cursuri de limba română (fonetică, gramatică, vocabular) și de stilistică și retorică, din perspectiva pragmaticii comunicării. A publicat, în calitate de autor și coautor peste trei sute de titluri (volume, studii, recenzii etc.) și aproape o mie de articole în periodice culturale și în presa cotidiană. Printre cele mai cunoscute volume se numără „Influența limbii literare asupra graiurilor dacoromâne” (1978), „Lupta în jurul literei â și demnitatea Academiei Române” (1993), „Până-n pânzele albe. Expresii românești. Biografii – motivații” (1997, 2001), „Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționale” (2006), „Discursul repetat în textul jurnalistic” (2006) ș.a.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateSep 12, 2017
ISBN9786067422795
Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"

Related to Împotriva derivei. Volum omagial Stelian Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista „Timpul"

Related ebooks

Biography & Memoir For You