Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unum hominem
Unum hominem
Unum hominem
Ebook86 pages3 hours

Unum hominem

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

M-am născut în Fălticeni, unde am urmat cursurile gimnaziale și liceale la Colegiul Național „Nicolae Gane”. Apoi, în Iași, am urmat cursurile învățământului superior și am absolvit două facultăți, una cu profil tehnic, iar alta cu profil non-tehnic. De peste 23 de ani trăiesc în Iași, pe care l-am iubit din momentul în care am coborât din trenul care mă aducea din orașul natal. Am știut de pe atunci că voi rămâne aici. Aici m-am maturizat, am iubit și urât deopotrivă, aici am cunoscut pentru prima dată sentimentul minunat de a fi tată.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateSep 12, 2017
ISBN9786067422757
Unum hominem

Read more from Romulus Andriescu

Related to Unum hominem

Related ebooks

General Fiction For You