Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Religia Geto-Dacilor: Miturile Antice și Miturile Moderne
Religia Geto-Dacilor: Miturile Antice și Miturile Moderne
Religia Geto-Dacilor: Miturile Antice și Miturile Moderne
Ebook139 pages2 hours

Religia Geto-Dacilor: Miturile Antice și Miturile Moderne

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Pasiunea pentru religie şi mituri, fascinația pentru nenumăratele "chipuri" ale lui Zalmoxis şi curiozitatea de a afla de ce istoricii nu au ajuns la un punct de vedere comun cu privire la credințele religioase ale geților și ale dacilor, au contat foarte mult în luarea deciziei de a analiza sursele primare și teoriile moderne legate de spiritualitatea strămoșilor noștri.

Lucrarea este structurată în patru capitole, în primul am prezentat izvoarele literare antice de la Herodot până la Lexiconul Suidas. 

În capitolul al II-lea am expus miturile antice vehiculate despre Zalmoxis.

În capitolul al III-lea am realizat o expunere a opiniilor şi interpretărilor autorilor moderni.

În ultimul capitol al lucrării am redat înverşunatele dezbateri şi polemici dintre erudiţii secolelor al XIX-lea și al XX-lea. 

 

LanguageRomână
PublisherViorel Moraru
Release dateJun 1, 2018
ISBN9781386674788
Religia Geto-Dacilor: Miturile Antice și Miturile Moderne
Read preview
Author

Viorel Moraru

Viorel Moraru was born and raised in Romania. He has a Master's degree in History, received from Valahia University of Targoviste. His works are based on Thracian religion, history, fantasy, horror, and fairytales. 

Read more from Viorel Moraru

Related to Religia Geto-Dacilor

Related ebooks

European History For You