Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inger sub acoperire
Inger sub acoperire
Inger sub acoperire
Ebook376 pages6 hours

Inger sub acoperire

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ferm convins ca n-o sa mai poata iubi pe altcineva, lui Jayden Turner ii trece prin cap ca poate de asta a fost creat: sa fie singur. Un singur telefon, neprevazut, ii poate schimba cursul vietii.
“ Oare incep sa simt ceva pentru ea? Nu, nu sunt bun pentru ea. Niciodata nu o sa fiu. Nu pot fi cine vrea ea sa fiu. Nu pot fi cine vreau eu sa fiu pentru ea.”
Va reusi Sydney sa stearga imposibilul din dictionarul lui?

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2017
ISBN9786068935058
Inger sub acoperire

Related to Inger sub acoperire

Related ebooks

Erotica For You