Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par
Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par
Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par
Ebook56 pages14 minutes

Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Nora Iuga mi-a spus că scriu despre ce nu se vede. Mi-a plăcut foarte mult formularea. Deşi vorbim despre un paradox, avînd în vedere că orice carte, mai ales una de poezie, este o formă de exhibiţionism. Cartea aceasta este aşadar despre ceea ce percepem că există în jurul nostru. Despre o lume pe care ne-o clădim singuri şi în care sîntem unicii locuitori. Locul în care ajungem de fiecare dată cînd vrem să fim doar cu noi înşine. Mi-ar face mare plăcere ca mulţi dintre cei care o vor citi să simtă la fel.

LanguageRomână
Release dateAug 24, 2017
ISBN9786068628882
Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par

Related to Obiectele din oglinda sint mai aproape decit par

Related ebooks

Poetry For You