Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lumea lui
Lumea lui
Lumea lui
Ebook130 pages1 hour

Lumea lui

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O poveste de dragoste ce transcede două lumi. Imaginarul și realul se împletesc, permițând cititorului să trăiască un altfel de sentiment de iubire.
O iubire născută într-o lume necunoscută, o lume în care personajul principal trăiește cu adevărat.
Un vis de dragoste ce se derulează la început într-un ritm lent, pentru ca mai apoi să sfârșeașcă într-un crescendo intens. Un vis de dragoste suspendat între două lumi, lumea lui și lumea reală, lume pe care el ar dori să o uite.
Iubirea lui este împărtășită de ființa perfectă din lumea lui, totul având loc în Edenul creat de sentimentele născute între cei doi protagoniști ai poveștii de dragoste.
O iubire al cărei destin, cititorul îl poate afla pătrunzând și el în "lumea lui".

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2017
ISBN9781370248063
Lumea lui

Related to Lumea lui

Related ebooks

Fantasy Romance For You

View More