Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

H. C. Andersen Basme
H. C. Andersen Basme
H. C. Andersen Basme
Ebook49 pages15 minutes

H. C. Andersen Basme

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Basme Andersen: „Privighetoarea”, „Prinţul cel rău”, „Piticul”.


Trei poveşti frumoase, cunoscute şi plăcute într-o singură carte:


„Privighetoarea” este o poveste frumoasă despre o pasăre care trăia în umbra grădinii împăratului chinez. Trilul ei minunat nu numai că aducea o mare bucurie celor care o ascultau, dar chiar l-a ajutat ca împăratul bolnav să se însănătoşească.


„Prinţul cel rău” este un basm despre un conducător crud şi nemilos, care în mod constant ducea războaie, care a decis să cucerească întreaga lume. 


„Piticul" este istoria unui spiriduş, care chiar dacă trăia singur având tot ceea ce dorea în casa unui negustor bogat, a fost fascinat de lumea unui student sărac căruia îi plăceau cărţile şi poezia.


Poveştile lui Andersen sunt istorioare  pline de magie, care cuprind cele mai importante adevăruri şi valori morale. Uimesc curiozitatea copiilor moderni, aşa cum odinioară a părinţiilor, bunicilor şi a străbunicilor.


Toate basmele sunt însoţite de ilustraţii frumos colorate.


 

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJan 9, 2012
ISBN9788377724125
H. C. Andersen Basme

Related to H. C. Andersen Basme

Related ebooks

Children's Fairy Tales & Folklore For You