Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Câteva idei inovatoare
Câteva idei inovatoare
Câteva idei inovatoare
Ebook59 pages25 minutes

Câteva idei inovatoare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Roata hidroelectrica cu aductiune inferioara cu autoreglaj de nivel (Aceasta conceptie se refera la generarea de energie electrica cu un generator de curent electric instalat pe o roata hidroelectrica cu aductiune inferioara cu autoreglaj de nivel.), Roata eoliana cu paravan anticurent (Aceasta conceptie se refera la generarea de energie electrica cu un generator de curent electric montat pe o roata eoliana cu paravan anticurent.), Motor rotativ pe sine cu levitatie magnetica (Aceasta conceptie se refera la un motor rotativ care este pus in miscare de unul sau mai multe vehicule maglev care se misca pe sine cu levitatie magnetica de forma circulara)

LanguageRomână
PublisherSorin Plohod
Release dateJul 26, 2017
ISBN9781370749171
Câteva idei inovatoare
Author

Sorin Plohod

Anul si locul nasterii: 1969, Gherla Localitatea de resedinta: Cluj Napoca Email: sorinplohod@yahoo.com

Read more from Sorin Plohod

Related to Câteva idei inovatoare

Related ebooks

Industries For You

View More

Reviews for Câteva idei inovatoare

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Câteva idei inovatoare - Sorin Plohod

  Câteva idei inovatoare

  Sorin Plohod

  Publicat de Sorin Plohod

  Copyright 2017 Sorin Plohod

  Editia Smashwords

  Roata hidroelectrica cu aductiune inferioara cu autoreglaj de nivel

  Aceasta conceptie se refera la generarea de energie electrica cu un generator de curent electric instalat pe o roata hidroelectrica cu aductiune inferioara cu autoreglaj de nivel.

  1. Conceptia inovatoare

  Functionarea si eficienta unei roti hidroelectrice cu aductiune inferioara care nu are un reglaj de nivel, sunt afectate de variatia nivelului cursului de apa. Daca nivelul cursului de apa este prea mic, roata nu atinge apa sau intra prea putin in apa si ca urmare forta necesara invartirii rotii este prea mica sau inexistenta. Daca nivelul cursului de apa este prea mare, roata intra prea mult in apa forta de frecare cu apa este prea mare si viteza de invartire a rotii este redusa, si de asemenea in acest caz, cand nivelul cursului de apa este prea mare, apa poate sa ajunga la generator.

  Conceptiile inovatoare sunt trei modalitati simple de autoreglaj de nivel, asa incat nivelul de scufundare in apa a rotii sa fie constant, indiferent de nivelul cursului de apa, luand in considerare o variatie normala, medie, a nivelului cursului de apa.

  Prima modalitate prevede ca un ansamblu plutitor, care include roata hidroelectrica culiseaza pe un ansamblu de ghidaj, fix, ancorat de albia cursului de apa, ceea ce determina autoreglajul nivelului de scufundare a rotii si deci nivelul de scufundare in apa a rotii se mentine constant.

  A doua modalitate prevede ca un ansamblu plutitor, care include roata hidroelectrica este legat de un cablu cu o contragreutate, si cablul cu contragreutate respectiv culisaza pe un cadru de ghidaj fix, ceea ce determina autoreglajul nivelului de scufundare a rotii si deci nivelul de scufundare in apa a rotii se mentine constant.

  A treia modalitate prevede ca un ansamblu plutitor, care include roata hidroelectrica, si un corp plutitor care are o forma arcuita, este ancorat printr-un cablu si autoreglajul nivelului de scufundare a rotii este determinat in acest caz de dinamica pozitiei corpului

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1