Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lume veche, lume nouă: Anecdote și fragmente comentate și câteva schițe
Lume veche, lume nouă: Anecdote și fragmente comentate și câteva schițe
Lume veche, lume nouă: Anecdote și fragmente comentate și câteva schițe
Ebook288 pages2 hours

Lume veche, lume nouă: Anecdote și fragmente comentate și câteva schițe

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această carte cuprinde comentarii la nişte anecdote şi la nişte fragmente pe care le-am găsit în nişte cărţi vechi; la acestea am adăugat câteva schiţe sau ficţiuni umoristice pe care le-am scris în decursul timpului...
Mă gândesc cu admiraţie la oamenii care au scris aceste cărţi şi le transmit, acolo unde sunt, cele mai alese sentimente... Şi m-am gândit că au mai existat oameni deosebiţi, cândva...
Am selectat din aceste cărţi mai multe anecdote pe care mi-am permis să le comentez precum şi nişte fragmente care mi s-au părut a fi foarte interesante...

LanguageRomână
Release dateJul 20, 2017
ISBN9781370787982
Lume veche, lume nouă: Anecdote și fragmente comentate și câteva schițe

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Lume veche, lume nouă

Related ebooks