Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Băutorul de ceață
Băutorul de ceață
Băutorul de ceață
Ebook145 pages43 minutes

Băutorul de ceață

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Am început să scriu pentru că așa am simțit chemarea. E la fel ca preoția: devii păstor de suflete pentru că ai trimitere de sus, de la Tata. Așa s-a croit și destinul meu. Probabil că obârșia mea fălticeneană e de vină. În acest loc binecuvântat am crescut și am primit educație. Școlile, dascălii, istoria literară a orașului – înțesată de nume mari și sonore, care au trecut și trăit pe aici – mi-au creat creuzetul. Mai departe a trebuit să muncesc singur, ca un rob, pe această plantație plină ochi de litere, cuvinte și fraze. Așa am fost, sunt și voi rămâne: un ego ce intersectează anii pe orizontală și verticală, aducându-mi și eu, la rândul meu, contribuția pe care un oraș minunat, numit Fălticeni, mi-o cere.Mark Twain spunea: «Două zile sunt importante în viața unui om: ziua în care s-a născut și ziua în care a aflat de ce». Tu, cititorule, ai aflat?” (Romulus Andriescu)

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJul 3, 2017
ISBN9786067422641
Băutorul de ceață

Read more from Romulus Andriescu

Related to Băutorul de ceață

Related ebooks

Poetry For You