Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O nouă viață
O nouă viață
O nouă viață
Ebook46 pages34 minutes

O nouă viață

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Se luminase bine afară. Și colac peste pupăză, câinele ăla lătra într-una.
Trase cearceașul peste cap, încercând să mai doarmă puțin. Nu vroia să rateze plăcerea patului într-o zi de sâmbătă. Și apoi, de ce s-ar trezi?
Zgomotul de-afară se pierdu undeva departe. Și o revăzu pe Ileana, în fața școlii, cu fața amuzată, așa cum o lăsase ieri la prânz. Știa că este în semi-visul lui matinal, de dinainte de sculare, pe care de obicei îl controla fără probleme. Dar acum, sentimentul de rușine era prea puternic, mai tare ca el.

O poveste simplă, și reală. Despre dragoste, vise, împliniri și dezamăgiri.

LanguageRomână
Release dateMay 8, 2017
ISBN9781370687879
O nouă viață
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House. Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD) Member of Rotary Club Bucuresti Atheneum Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities Member of Internet Society Initiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking Society Cofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania Physicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to O nouă viață

Related ebooks