Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cartea Urantia: Dezvaluind misterele lui Dumnezeu, Universului, istoriei lumii, lui Iisus, si ale noastre
Cartea Urantia: Dezvaluind misterele lui Dumnezeu, Universului, istoriei lumii, lui Iisus, si ale noastre
Cartea Urantia: Dezvaluind misterele lui Dumnezeu, Universului, istoriei lumii, lui Iisus, si ale noastre
Ebook4,422 pages116 hours

Cartea Urantia: Dezvaluind misterele lui Dumnezeu, Universului, istoriei lumii, lui Iisus, si ale noastre

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cartea Urantia, publicată pentru prima dată în 1955, afirmă a fi fost prezentată de fiinţe celeste ca o revelaţie pentru planeta noastră, Urantia.

Scrierile Cărţii Urantia ne învaţă despre geneza, istoria, şi destinul omenirii şi despre relaţia noastră cu Dumnezeu Tatăl. Ele prezintă o descriere unică şi provocatoare o vieţii şI învăţăturilor lui Iisus. Ele deschid spiritului uman orizonturi noi în ceea ce priveşte timpul şi eternitatea, şi oferă detalii inedite referitoare la aventura noastră ascendentă într-un univers primitor şi bine administrat.

Cartea Urantia integrează clar şi concis ştiinţă, filozofie, şI religie. Cei care o citesc şi studiază cred că  această carte poate influenţa semnificativ gîndirea religioasă şI filozofică a oamenilor din întreaga lume.

Cartea Urantia nu este o “religie.” Ea se bazează pe moştenirea religioasă din trecut şi prezent, şi încurajează o credinţă personală şi plină de viaţă.

Cititorii din întreaga lume ne-au comunicat că lectura Cărţii Urantia i-a afectat în mod profund şi de multe ori le-a schimbat viaţa. I-a inspirat către un reînnoit spor spiritual şi le-a mărit capacitatea de a aprecia viaţa umană.

Vă încurajăm să vă angajaţi în lectură şi să descoperiţi voi înşivă mesajul ei înălţator.

LanguageRomână
Release dateApr 20, 2013
ISBN9780942430677
Cartea Urantia: Dezvaluind misterele lui Dumnezeu, Universului, istoriei lumii, lui Iisus, si ale noastre

Related to Cartea Urantia

Related ebooks

New Age & Spirituality For You