Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul
Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul
Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul
Ebook208 pages3 hours

Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Antonio Gramsci este, după Niccolò Machiavelli, al doilea mare gânditor politic italian publicat și tradus în Italia și în străinătate. Gramscianismul reprezintă un fenomen cultural recunoscut la nivel mondial, ce se regăsește în țări ca Marea Britanie, SUA, India sau America Latină.Silvio Suppa: „Astăzi, pentru a putea să ne apropiem corect de Gramsci și de gândirea sa, este nevoie să ne delimităm de multe dintre interpretările doctrinare ce au fost exprimate de-a lungul anilor și să-i recitim scrierile ca pe niște documente sau, mai bine spus, ca pe un sistem de documente care adună mii de pagini și care, din diferite motive, nu au încetat să vorbească și să facă să se vorbească despre ele. Scrierile sale nu au nici o legătură cu acea Europă care a rezultat ca urmare a acordurilor de la Yalta. Dintre notele din închisoare ale lui Gramsci, Americanismul și fordismul, în afara oricărui echivoc ideologic, este un studiu care conservă în primul rând capacitatea sa de cunoaștere și de comparație între caracteristicile productive ale vechii Europe și capitalismul de tip american, o formă a capitalismului care a constituit o noutate absolută pentru secolul XX. În lexicul gramscian, «fordismul» indică o puternică simbolistică industrială. Acest argument alimentează motive de reflecție independente de istoria conflictelor internaționale.”

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateJun 30, 2017
ISBN9786067422689
Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul
Read preview

Related to Caietul 22. 1934. Americanismul și fordismul

Related ebooks

Books Recommended For You